Arkadia bostad

Vi bor i ett land där mer än 20% av befolkningen bor i kommuner med färre än 25000 invånare. Trots det satsas merparten av bostadsbyggnationen i storstadsregionerna. Vi är övertygade att trivsamma och klimatsmarta bostäder ger mindre kommuner möjlighet att utvecklas och expandera.

Hemhagen Fastigheter AB har tillsammans med SEB Investment Management AB och Riksbyggen skapat ett koncept med energieffektiva bostäder i trä och med en hyresnivå som är anpassad för normala inkomster.

Tillsammans med våra samarbetspartners kommer vi de närmaste 4 åren skapa ett stort antal hem i expansiva kommuner utanför storstadsregionerna. Bostäder med god levnadsstandard och hög trivsamhet behövs i hela Sverige. Följ med på vår resa.