Om Arkadia

Tankar om ett bra boende

När vi bygger arkadia, använder vi oss av hållbara, tåliga och naturliga material som åldras vackert. Både bostäder, balkonger och terrasser planeras för mesta möjliga solljus. Mellan husen bildas skyddade uterum och gårdsrummen utformas med mycket grönska för att ge en trivsam miljö för såväl människor som fåglar, insekter och fjärilar. Dagvattnet tas om hand i öppna vackra dagvattensystem. Husens sadeltak kan användas för solceller och de lägre taken kan förses med gröna sedumtak.

I anslutning till husen ger vi möjligheter till egna odlingar på marken och i växtlådor. Växthus kan uppföras för både för umgänge och odling. Gemensamma uterum och grillplatser blir plats för spontanta middagar och stimulerande lekområden ökar barnens fysiska rörlighet och motorik.

Arkadia finns till för långsiktig trivsel.

Hemhagen fastigheter

Boendekoncept arkadia bostad är en konceptidé som hemhagen fastigheter ab utvecklat och nu förverkligar runt omkring i landet. Hemhagen ansvarar för att hitta lämpliga områden för attraktiva hyresrätter samt att ge de bästa förutsättningarna för ett gott samarbete med de kommuner där etableringarna sker. Hemhagen ansvarar för hela projekteringen och byggprocessen fram till nyckelfärdiga hyreslägenheter.

Riksbyggen

Riksbyggen är arkadias fastighetsförvaltare och ansvarar för att lägenheterna hyrs ut. Som en av sveriges största fastighetsförvaltare med verksamhet på cirka 400 orter runt om i landet säkerställer riksbyggen att hyresrätterna förvaltas på ett professionellt sätt och att hyresgästerna är nöjda och alltid får bästa möjliga service.

SEB Arkadia Bostad

Fastighetsfonden seb arkadia bostad förvaltas av seb investment management ab, som finansierar samtliga bostadsprojekten. Fonden står också som slutägare till samtliga fastigheter där en långsiktig förvaltning garanteras och prioriteras. Målet är att arkadia ska bestå av 5 000 hyresrätter de närmaste 4-5 åren.