Hyr lägenhet

Vill du hyra bostad?

För att hyra en av våra lägenheter gör du en  intresseanmälan via denna länken: https://www.riksbyggen.se/hyresratter/

Du kan också maila direkt till hyresratter@riksbyggen.se 

 

 

 

Uthyrningsregler

Grundläggande förutsättningar

Alla ska ha lika rätt och möjlighet att söka en bostad. En viktig utgångspunkt är alla människors lika värde. Vi ska verka för mångfald och integration.

Vi ska bidra till att skapa trivsamma och trygga bostadsområden med nöjda hyresgäster i samverkan med övriga lokala samhällsaktörer.

Uthyrningen ska alltid ske med full transparens och följa allmännyttiga principer. Uthyrningsreglerna grundar sig i hyreslagen.

Vid erbjudande av lägenhet beaktas affärsmässiga principer och god kundvård. Den som söker en lägenhet måste uppfylla Arkadias grundläggande kriterier.

För att söka bostad hos Arkadia behöver den sökande anmäla sitt intresse via Riksbyggen.se. Riksbyggen ansvara för uthyrning och förvaltning av Arkadias bostäder. Sökande måste ha fyllt 18 år för att få anmäla intresse för bostad. I händelse av kö är köplatsen är personlig och det går endast att söka lägenhet för eget bruk. Vi godkänner sökanden från alla delar av världen och har inget krav på svenskt personnummer.

Lägenheterna hyrs ut på köpoäng. 

Max antal boende per lägenhet

1 rum och kök – maximalt 2 personer
2 rum och kök – maximalt 3 personer
3 rum och kök – maximalt 4personer
4 rum och kök – maximalt 5 personer

Visning av lägenhet

Den som hyr en lägenhet hos Arkadia ska ha sett lägenheten innan avtal signeras. Visning av lägenhet sker löpande. Dels är det privata visningar med ett sällskap ihop med Riksbyggens representant och ibland hålls öppna visningar/visningsdagar för allmänheten.

Kriterier för att få hyra lägenhet

Pension, ålderspension, a-kassa, sjukersättning, inkomst av kapital, studiemedel, aktivitetsersättning, föräldrapenning, aktivitetsersättning, etableringsersättning, vårdbidrag, försörjningsstöd, bostadsbidrag, bostadstillägg och barnbidrag godkänns som inkomst.

Inga aktuella hyresskulder eller betalningsanmärkningar ska finnas.
Om intressenten har skulder kan Borgensman användas. Borgensmannen måste ha en årsinkomst som överstiger 4 gånger årshyran för den aktuella lägenheten samt inga betalningsanmärkningar eller skulder.
Intyg på angiven inkomst kan i vissa fall efterfrågas.

Efter att hyran är betald ska följande återstå per månad:
1 person - 5016 kr netto (år 2021)
2 personer - 8287 kr netto (år 2021)
Tillägg för barn till och med 6 år - 2662 kr netto
Tillägg för barn från och med 7 år - 3064 kr netto